_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/22/2013

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
φωτογραφίες: Δημήτρης Σαμπαζιώτης
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἴμβρον ταξιδίου Αὐτοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Γενικός Γραμματεύς Μέσων Ἐνημερώσεως τῆς Ἑλλάδος, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι μαθητῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.            
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἀπριλίου, καθ’ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Κοζάνης καί τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Θέρμης Θεσσαλονίκης καί ἐκ τῆς Παγκοσμίου Βλαχικῆς Ἀμφικτυονίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καλωσορισμοῦ καί εὐχῶν ἐπί τῷ Πάσχα. 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Ε’ Νηστειῶν, 21ης Ἀπριλίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σιατίστης, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, ἐκ Σιατίστης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἑπαρχίας. 
- Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Sviatoslav Shevchuk, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Boris Gudziak, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Daniel Galadza καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Bilak, ἐξ Οὐκρανίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Γεωργίου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς Εὐγεν. κ. Φλώρας Καρύδη. 
- Τούς Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπην Σοφοκλείδην, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί κ. Ἀντώνιον Γερολαίμου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Μάρκου, Λογιστήν, Κυριάκον Ἀκαθιώτην, Ἀνδρέαν Μακρῆν καί Ἰάσονα Νεάρχου, Ἐπιχειρηματίας, ἐκ. Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παναγιωτόπουλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κατσικούλη καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαρουλάκου, Στελεχῶν τῆς Γεν. Γραμματείας Μέσων Ἐνημερώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Γλυκερίας Ἀξαρλῆ, τοῦ 3ου καί 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέων Μουδανιῶν, τοῦ 5ου Γυμνασίου Καβάλας, τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς, τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Κώου καί τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ρεντίνας. 
- Ὅμιλον μελῶν τῆς Πολιτιστικῆς Στέγης Ν. Ἐρασμίου Ξάνθης «Γεώργιος Βιζυηνός». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀντωνίου, Συντονιστήν τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας «ΕΡΑ», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θωμᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Raffaella καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐκ Γενεύης. 
- Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἑλένην Παπαδιαμάντη καί Δήμητρα Παπαδιαμάντη-Ἀνθίτη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πριβίλοβιτς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παντελεήμονος, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nevin, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Γεωργίου-Ἄρεως, ἐντεῦθεν, καί τοῦ ἀναδόχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Κουτρούλη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαγειρίαν, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Βλαχικῆς Ἀμφικτυονίας, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου βλάχων προσκυνητῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χρυσοφάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:  
-Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» διοργανουμένης ἐκθέσεως «All Arts İstanbul», τήν Πέμπτην, 18ην Ἀπριλίου. 
- Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 65 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτῶν, αὐθημερόν. 
- Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, αὐθημερόν. 
- Τήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου Πρεσβυτέρου Marcel Corinthios, διακονήσαντος ἐπί μακρόν ἐν τῇ Πόλει, τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου. 
- Τήν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου. 
- Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σιατίστης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῶν κωμῶν Tokaçlı καί Altınozu «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails