________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/08/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ DALAMAN ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 8ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ  Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Dalaman Ἰωνίας, πρός ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων τῆς περιοχῆς. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τarasava, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Thomas Wipf, ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν ἡγετῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Stein Villumstad, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Δερμαντζῆ, ᾀοιδόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετᾶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾶ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου, ἐπί τῆ συμπληρώσει 278 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Οὕγγρου ἡγέτου Francis (Ferenc) II Rákóczi, τήν Δευτέραν, 8ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails