________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/04/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (3-4 Ιανουαρίου 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 4ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, διανείμας ἐν τῷ τέλει εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 3ης Ἰανουαρίου, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) καί τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ. Κατ᾿ αὐτήν ἐξετελέσθη πλούσιον μουσικόν καί θεατρικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς γυναικείας χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, μετέβη εἰς τόν ἐν Σταυροδρομίῳ ἱ. ΡΚαθολικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης καί περιηγήθη τήν ἐν αὐτῷ διοργανουμένην ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μέ θέμα τήν ἐν Ἱεροσολύμοις ἱστορικήν συνάντησιν τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ´ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐν ἔτει 1964, καί τάς κατά τό παρελθόν ἔτος 2014 συναντήσεις ἐκεῖσε, ἐν Ρώμῃ καί ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. 
Τό ἀπόγευμα, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων. Ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις. 
- Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, μετά τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Κοινότητος αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος αὐτῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Andriy Sadovyy, Δήμαρχον Lviv Οὐκρανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kateryna καί τῶν τέκνων αὐτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Taras Dzyubanskyy, Σύμβουλον Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ κ. Δημάρχου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κοντοζαμάνην, Διευθυντήν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐθνικῆς Σχολῆς Δικαστῶν, καί κ. Παναγιώτην Φρούντζαν, Δικηγόρον, ἐκ Καλαμάτας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στάμον Φαφαλιόν, ἐκ Λονδίνου, καί τούς αὐταδέλφους Ἠλίαν καί Πέτρον Μπίσια, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Δρανδάκη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, ἐκ Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λεάναν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστίνης, Ἐκπαιδευτικούς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαδημητρίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Τζέγα, Φαρμακοποιούς, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Πιπερτζῆν, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Σερρῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails