________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/10/2015

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μεταξύ πολλῶν ἄλλων εὐχῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει ἔλαβε συγχαρητήριον ἑόρτιον γράμμα καί παρά τοῦ Προέδρου τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν Ἐξοχ. Δρος Hassan Rouhani, διά τοῦ ὁποίου ὁ κ. Πρόεδρος, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐνημερώνει τήν Α. Θ. Παναγιότητα περί τῆς πρωτοβουλίας τῆς Χώρας αὐτοῦ «Ὁ κόσμος ἐναντίον τῆς βίας καί τοῦ ἐξτρεμισμοῦ», υἱοθετηθείσης ὑπό τῆς 68ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε. . 
* * * 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Ἐξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ἐξ ἀφορμῆς τῶν τρομοκρατικῶν ἐν Γαλλίᾳ γεγονότων τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἐν τῷ ὁποίῳ σημειώνει μεταξύ ἄλλων ὅτι «ὁ φονταμενταλισμός ὑψώνει τεχνητά τείχη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα μόνον ὁ διάλογος καί ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας ἠμποροῦν νά κρημνίσουν». 
- Ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα ὡς αἱρετοῦ Ἐκπροσώπου ἁπασῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ μή μουσουλμανικῶν Μειονοτήτων παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν αὐτῷ συγχαρητήριον Πιττάκιον εὐαρεσκείας καί εὐχαριστιῶν διά τήν ἐπί ἑξαετίαν εὐσυνείδητον καί ἀποτελεσματικήν διακονίαν αὐτοῦ ταύτην. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεον Β´, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ αὐτοῦ Ἐπιτρόπου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Φανεροῦ καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀλεξίου Παπαδοπούλου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ὑποβαλόντα τήν ἄρτι ἐκδοθεῖσαν ἐπί διδακτορίᾳ διατριβήν αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί πολιτικές δυνάμεις - ἀπό τή συνδιάσκεψη τῆς Λωζάννης ἔως τήν ἐκλογή τοῦ Πατριάρχη Βασιλείου Γ´». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καφαλῆν, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Γενεύης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bülent Kerimoğlu, Δημάρχου Μακροχωρίου (Bakırköy), παρατεθέν ἑόρτιον δεῖπνον, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Wow», τήν Πέμπτην, 8ην Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails