________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/26/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ


Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης τ.μ. Ἰανουαρίου, παρεκάθησεν, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Βοσπόρου θερέτρῳ Sait Halim Paşa, εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ C.H.P. Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu πρός τιμήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων. 
Ἡ συνεστίασις διεξήχθη ἐντός λίαν φιλικῆς ἀτμοσφαίρας, ἅπαντες δέ οἱ μετασχόντες ἐξέθεσαν εἰς τόν ἀρχηγόν τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τά προβλήματα καί τάς ἐπιθυμίας τῶν ὑπ᾿ αὐτούς Κοινοτήτων. 
Πλεῖστοι ἐκπρόσωποι τῶν ΜΜΕ ἐκάλυψαν τήν προσέλευσιν καί τήν ἀποχώρησιν τῶν προσκληθέντων εἰς τήν ὡς ἄνω συνεστίασιν. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails