________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/22/2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ


Τήν Κυριακήν (Η' ἀπό τοῦ Πάσχα), 20ην Ἰουνίου τρ. μ., ἐν ᾗ τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Κοινότητος Γεσήλκιοϊ. 
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας καί ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί, ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως. 
Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν λόγῳ τῶν περιορισμῶν διά τήν διασποράν τοῦ κορωνοϊοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails