________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/25/2021

Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για το μήνα Ιούνιο


Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, τήν 23ην καί τήν 24ην τ.μ. Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Ἐν ἀρχῇ τῶν ἐργασιῶν τῆς β΄ ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐνημέρωσε τό ἱερόν σῶμα ὅτι ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, εἰς Ὅν φιλαδέλφως ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπί τῷ τραγικῷ συμβάντι τῆς ἐν τῷ Συνοδικῷ τῶν Ἀθηνῶν Μεγάρῳ ἐπιθέσεως, ὡς καί τάς ἀδελφικάς εὐχάς Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγιείας τῶν τραυματισθέντων κατά τό συμβάν ἁγίων Ἀρχιερέων, κληρικοῦ καί λαϊκοῦ. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2021 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails