________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/28/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥἩ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναπαυθείς ἐπί διήμερον ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἀτταλείας, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς ὁποίας Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὅστις καί παρέθεσε τήν μεσημβρίαν γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς Swissôtel-Büyük Efes. 
Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί ἐνημερώθη παρά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου περί τῆς διακονίας αὐτοῦ μεταξύ τῶν ἐν τῇ πόλει ὁμογενῶν. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν παρηκολούθησαν ἐν τῷ ἀρχαίῳ θεάτρῳ τῆς Ἐφέσου τήν συναυλίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Μαρίου Φραγκούλη, δοθεῖσαν ἐπί τῇ λήξει τῆς Ἐλληνικῆς Προεδρείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τήν Ἑλλάδα ἐξεπροσώπησεν ὁ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς ἔχων παρ’ ἑαυτῷ τόν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην καί τόν ὡς ἄνω κ. Γενικόν Πρόξενον Σμύρνης. 
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails