________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/20/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 Νοεμβρίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Πέμπτην, 20ήν Νοεμβρίου.
Ἀκολούθως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον, καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἀοιδοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σαββοπούλου δοθεῖσαν συναυλίαν, ὁμιλήσας ἐπικαίρως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Δάφνην Λιζάρδου. 
-  Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μανιάτην, Ὑπουργόν Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. David D. Pearce, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails