________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/02/2014

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι προσκυνηταί ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Düsseldorf Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφάνους Λάππα, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 2αν ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος προεξῆρχε τῆς ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν ἐπί τῇ 200ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ νέου Συστήματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τελεσθείσης ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἀναφερθείς εἰς τάς προσωπικότητας καί τό ἔργον τῶν τριῶν Διδασκάλων, τῶν καί εἰσηγητῶν τῆς νέας μουσικῆς γραφῆς, Μητροπολίτου Προύσης Χρυσάνθου Μαδυτινοῦ, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Γεωργίας, ὡς καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐκδήλωσιν, καθ᾿ ἥν ὠμίλησε καταλλήλως. Προηγήθη ὁμιλία ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, Εἰδικοῦ Μουσικοῦ Ἐρευνητοῦ καί Φιλολόγου, καί ἐκτέλεσις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαρόβαν μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Ρουμανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀχιλλίου Γρεβενῶν, τήν Κυριακήν, 2αν Νοεμβρίου. 
β) Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐκδήλωσιν «τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν» τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails