________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/01/2014

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, ἀπερχόμενον Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος καί νέον Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, ὡς καί ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τά νέα του καθήκοντα. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες ἔτυχον τῆς φιλοξενίας Αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails