________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/16/2013

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ


Με λαμπρότητα υποδέχτηκαν χτες το απόγευμα, Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στις Καρυές, οι αγιορείτες μοναχοί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέπτεται τη μοναστική πολιτεία για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα εκατό χρόνια από την υπογραφή του Ιερού Ψηφίσματος, με το οποίο ζητήθηκε από τους μοναχούς την εποχή εκείνη η προσάρτηση στην Ελλάδα και από την ενσωμάτωση του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος.
Ο Πατριάρχης κατευθύνθηκε εν πομπή στον ιστορικό Ναό του Πρωτάτου όπου τελέστηκε Δοξολογία επί τη αφίξει Του. 
«Ηλθομεν ίνα αποτίσωμεν εν δεήσεσι και προσευχαίς φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης εις την μνήμην των Αγιορειτών πατέρων, οίτινες προ εκατόν ετών διεδήλωσαν εμμόνως και κατηγορηματικώς απεφάσισαν, επικαλεσθέντες την Χάριν της εφεστίου εικόνος του «Άξιον εστιν», την άχρι της συντελείας του αιώνος ενσωμάτωσιν του Ιερού Τόπου εις την επικράτειαν του ευλογημένου Ελληνικού Κράτους» τόνισε κατά τον χαιρετισμό του στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου, παρουσία των αγιορειτών και του πολιτικού διοικητή Αρίστου Κασμίρογλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι μεταξύ άλλων επιθυμεί να πληροφορηθεί ακριβέστερα και για ενδεχόμενα προβλήματα "τα οποία λόγω των καιρών και των κρίσεων και της ακαταστασίας των ανθρωπίνων", ίσως να αντιμετωπίζει και το Άγιον Όρος και «να καταβάλωμεν προσπάθειαν και μέριμναν προς αντιμετώπισιν αυτών, ώστε απρόσκοπτοι να συνεχίσητε τον μοναχικόν δόλιχόν σας» και πρόσθεσε: «Ασφαλώς, αι συνθήκαι υπό τας οποίας τελεί και το Άγιον Ορος, εν μέσω της γενικής ταύτης κρίσεως, ήτις επηρεάζει και αυτό, ως αναπόσπαστον τμήμα της Ελληνικής Επικρατείας, δεν είναι αι ευνοϊκώτεραι. Αποτελούν όμως πρόκλησιν συνειδητοποιήσεως των ανθρωπίνων ατελειών και αδυναμιών μας. Πρόκλησιν να αφοσιωθώμεν έκαστος εις το «εφ' ώ εκλήθη» και ουχί εις έργα και πράξεις «αλλοτρίας του επαγγέλματος ημών των χριστιανών». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι στο Άγιον Όρος «δύναται τις να ίδη, εν ζωντανόν τμήμα του Βυζαντίου, ανέπαφον εκ των αλλαγών των καιρών και των μεταβολών της ιστορίας ανεπηρέαστον εκ των κοινωνικών εξελίξεων, μοναδικόν», τονίζοντας ότι «ενταύθα βιούμεν το θαύμα και την πρόνοιαν της Κυρίας Θεοτόκου», διότι - όπως σημείωσε - στη ροή της ιστορίας και άλλα «ιερά όρη και μοναστικά κέντρα» έχουν αναπτυχθεί, αλλά «ουδέν όμως έσχε την μακροβιότητα και την σταθερότητα την οποίαν έχει ο γηραιός Αθως», ο οποίος «ως γρανίτης» άντεξε «εις πλείστα όσα έτερα δεινά κατά καιρούς έπληττον τον τόπον». 


Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε και στην διακονία του Φαναρίου στο σύγχρονο κόσμο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
"Ημείς, αδελφοί και τέκνα, εν Φαναρίω συνεχίζομεν επί αιώνας την εκπλήρωσιν της κενωτικής αποστολής της Μητρός Εκκλησίας, η οποία δεν είναι άλλη από την διατήρησιν αφ' ενὸς μεν της αληθείας του Ορθοδόξου δόγματος, μη αφιστάμενοι κεραίας ή ιώτα ενός της διδασκαλίας των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, των Πατέρων και της παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αφ' ετέρου της ποιμαντικής φροντίδος των απανταχού της οικουμένης διεσκορπισμένων τέκνων αυτής".
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στους «διωγμούς» των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας τη λύπη του και ιδιαίτερα κάλεσε τους αγιορείτες να προσευχηθούν για την απελευθέρωση των δύο ιεραρχών που αγνοούνται από τον περασμένο Απρίλιο που, όπως είπε, «περί της τύχης των οποίων, εάν είναι εν ζωή, εάν εθανατώθησαν, εάν εβασανίσθησαν, αν αποκεφαλίστηκαν όπως γίνεται σε κείνα τα μέρη, ουδείς γνωρίζει μετά βεβαιότητος» και πρόσθεσε: «Θέλομε να ελπίζομε, ότι είναι εν τη ζωή, ότι δεν υποφέρουν και συντόμως θα επιστρέψουν εις τα ποίμνια τους και εις τας οικίας τους».
Κατά την άφιξη του νωρίτερα στη Δάφνη ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε την αγάπη και αφοσίωση των αγιορειτών μοναχών στην ορθόδοξη πίστη και στα «ιδεώδη του Γένους των Ελλήνων, υπό την σκέπην, προστασίαν και αρωγήν του οποίου, κατά τα Αγιορειτικά ήθη, ζη και κινείται και μαρτυρεί ο Άθως τοις εγγύς και τοις μακράν».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails