________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/22/2013

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Οι φωτογραφίες είναι από την τρίτη ημέρα (21-10-13) της Πατριαρχικής Επίσκεψης

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 
(19-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013) 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας (19/10), ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη εἰς Νεάπολιν Θεσσαλονίκης καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Les Lazaristes», τό δέ ἑσπέρας ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Νεαπόλεως-Συκεῶν, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Δράμας κ. Παῦλος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελέημων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὁ ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πλῆθος πιστῶν. Κατά τήν ὑποδοχήν ταύτην, ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεαπόλεως-Συκεῶν, καί οἱ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐν συνεχείᾳ, Οὗτος μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔμπροσθεν τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, κομισθείσης ἐκ τῆς ἐν Βερμίῳ ὄρει Ἠμαθείας ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 
Ἐπηκολούθησε Δοξολογία ἐν τῷ Ναῷ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Πατριάρχου. Μετά ταῦτα, ἐπηκολούθησεν ἡ τελετή ἀποκαλυπτηρίων τοῦ ἐντοιχισθέντος εἰς τόν Ἱ. Ναόν ψηφιδωτοῦ μνημείου πρός τιμήν τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας προερχομένων προσφύγων καί ἐγκατασθέντων εἰς τήν περιοχήν, καθ᾽ ἥν ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελέημονος Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ἐπηκολούθησεν ἀνεπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ, μεθ̉ ὅ ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνάντησιν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, Προέδρου τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., συνοδευομένου ὑπό συνεργατῶν του. 


Ἡ δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως
Τήν Κυριακήν, 20ήν τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Δράμας κ. Παύλου καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί πλήθη πιστῶν. Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί τοῦ Πατριάρχου καθώς καί ἀναμνηστικά δῶρα. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου πρώτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ τάφου αὐτοῦ καί ἀπεκάλυψε προτομήν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου καταθέσας στέφανον ἐκ δάφνης. Μετά ταῦτα ἔσχε συνάντησιν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Les Lazaristes» γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Σταῦρος Καλαφάτης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Μπαλτᾶκος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, καί ἄλλαι προσωπικότητες τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Εἰς τό τέλος ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Ξηροκρήνης, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν πλήθη πιστῶν πληρωσάντων τάς πέριξ τοῦ Ναοῦ ὁδούς, καί ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου «Σταθμός Ἀγάπης» ἐν τῷ ὁποίῳ στεγάζονται συσσίτιον, νεανικόν κέντρον, αἴθουσα ἐκμαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, κοινωνικόν φροντιστήριον σπουδῶν καί ξενών φοιτητῶν. 


Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Grand Palace» ἐκδήλωσιν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱ Μητροπόλεως, καθ᾽ ἥν ἡ γυναικεία χορῳδία αὐτῆς «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος» ἐξετέλεσε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ὠμίλησεν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Βαρνάβας ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπιτελούμενον ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως φιλανθρωπικόν ἔργον, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν. 
Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Εὐόσμου ἔνθα καθώς καί εἰς τάς πέριξ ὁδούς Τόν ὑπεδέχθησαν πλήθη πιστῶν ἐν μέσῳ ζωηρῶν ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί σεβασμοῦ, εἰς τούς ὁποίους ἀπηύθυνεν Οὗτος πατρικούς λόγους ἀναφερθείς καί εἰς τάς ἐξ ὧν προέρχονται πολλοί ἐξ αὐτῶν προγονικάς ἑστίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀκολούθως ηὐλόγησε τό παρατεθέν εἰς τήν «κατακόμβην» τοῦ Ναοῦ δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον συνέφαγε μετά τῶν σιτιζομένων ἐν αὐτῷ. Νέοι τῆς ἐνορίας ἐξετέλεσαν σύντομον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἐκ παραδοσιακῶν χορῶν καί ᾀσμάτων.


Ἡ τρίτη ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων, ἔνθα οἱ πολυάριθμοι συγκεντρωθέντες πιστοί ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ θερμοτάτην ὑποδοχήν. Μετά τούς ἀπευθυνθέντας πρός αὐτούς Πατριαρχικούς λόγους Οὗτος ἐτέλεσε τόν ἀγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ κοινωνικοῦ ἰατρείου τῆς Μητροπόλεως «Ὑγεία» καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τό κατάστημα ἐνδυμάτων «Ὁ Χιτών» καί τό κοινωνικόν παντοπωλεῖον «Ἡ Ἀγάπη», προοριζόμενα νά θεραπεύσουν τάς ὑλικάς ἀνάγκας τῶν ἐνδεῶν πιστῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Μενεμένης, ἔνθα προσεκύνησε καί ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς μετά τήν σύντομον προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἀναφερθέντος εἰς τά ἀντιμετωπιζόμενα προβλήματα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ταύτης, ὧν ἡ πλειονότης προέρχεται ἐκ τῆς Κοινότητος τῶν Ρομά. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παρακειμένου Δημοτικοῦ σχολείου Μενεμένης τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Ἀμπελοκήπων-Μενεμένης, οἵτινες ὡμίλησαν καταλλήλως. 


Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τό Γεν. Νοσοκομεῖον Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εἰς τά προπύλαια τοῦ ὁποίου ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, Ὑπουργός Ὑγείας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱδρυτής τοῦ Νοσοκομείου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Παππᾶς, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην πρό τῆς ὁμιλίας Αὐτοῦ πρός τούς συγκεντρωθέντας εἰς τό ἀμφιθέατρον ἰατρούς καί λοιπόν νοσηλευτικόν προσωπικόν, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ὀγκολογικήν κλινικήν τοῦ Νοσοκομείου καί ηὐλόγησε τούς ἐν αὐτῇ νοσηλευομένους. 
Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως καί τῶν Διευθυντῶν τῶν κλινικῶν τοῦ ὡς ἄνω Νοσοκομείου καθώς καί τοῦ ««424 Γεν. Στρατιωτικοῦ Ν. Ἐκπαιδεύσεως», τοῦ «Γεν. Ν. Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου» καί τοῦ Ψυχιατρικοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σπουδαιότητα τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος.


Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τήν «Μονήν Λαζαριστῶν» ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μένη Λυσαρίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δοῦρος, Ἠθοποιός-Καλλιτεχνικός Διευθυντής, καί ἄλλα μέλη αὐτοῦ, καί ἐξεναγήθη εἰς τήν ἔκθεσιν φωτογραφίας «Ἡ ἐκτός τῶν τειχῶν Θεσσαλονίκη». Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν ἀφιερωθεῖσαν εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἔως τῆς σήμερον ἐκδήλωσιν ὑπό τόν τίτλον «40 Χρόνια Ἱστορία», καθ᾽ἥν ἐξετελέσθη πλούσιον μουσικόν καί καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν νέων τῶν ἐνοριῶν αὐτῆς. Ἡ ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά ὁμιλίας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἐκτενοῦς τοιαύτης τοῦ Πατριάρχου μέ θέμα τήν ἐλευθερίαν. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον εἰς τό Πατριαρχικόν κατάλυμα πρός τιμήν τῶν νέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθ᾿ὅ ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθείς εἰς Θεσσαλονίκην διά νά ἀποτελέσῃ μέλος τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails