________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/08/2014

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ (ΦΩΤΟ)


Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 4ην Μαΐου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ ἐκπρόσωποι-ὑπεύθυνοι διά τήν νεότητα τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, μετασχόντες εἰς τήν ὡς ἄνω διεθνῆ συνάντησιν, καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐπίσης παρέστησαν οἱ Ὁσιολ. καί Ἐλλογιμ. Σύνεδροι τοῦ ἐνταῦθα διοργανωθέντος Συνεδρίου, μέ τίτλον: «Βενέδικτος ΙΣΤ’ καί ἡ Ὀρθοδοξία». 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.
Διαβάστε την ομιλία του Μητροπολίτου Αυστρίας Αρσενίου εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails