________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/06/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (6-3-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τοῦ Γραφείου Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Ἐκπαιδευτήρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ - Τά Ἑλληνικά Γράμματα στά Σχολεία τῆς Οἰκουμένης». 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
-Τούς Ἐλλογ. Δρα κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί Δρα κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Καθηγητήν-Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Kazarian, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βλαδιμήρου Getcha, πατρός τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Nevsky Παρισίων, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails