________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/11/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΕΛΕΣΕ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Μωϋσέως Ξενοφωντινοῦ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Αὐγουστίνης. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Καισάριον Χρόνην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Vert, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mark Donfried, Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτιστικῆς Διπλωματίας, ἐκ Γερμανίας. Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Μπραΐμη, Δήμαρχον Σουλίου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ζερβοχωρίου. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara», μετά μελῶν αὐτοῦ, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην ὡς ὁμιλητήν εἰς τό κατ᾿ Ἀπρίλιον Εὐρωασιατικόν Συνέδριον τοῦ Ἱδρύματος ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Abdullah Tuncay, ἐξ Ἀγκύρας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Zerev» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἐν Maslak, τήν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κερεστετζῆ, πραγματοποιηθείσης ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails