________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/03/2015

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 2ας Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Μουσεῖον «Sabancı» καί παρέστη εἰς τήν ἔναρξιν τῆς ὑπό τῆς ἑταιρίας «Bosphorus International Law Firm» διοργανωθείσης ἡμερίδος μέ θέμα τάς ἑλληνοτουρκικάς ἐπιχειρηματικάς σχέσεις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε καί ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Βουλευτής, πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν καί εὐχηθέντας Αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων Αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιον μετά κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Andrii Gudko, Vassily Mikonlinsky καί Sebastien Bono, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, ἐκ Γενεύης, τελέσαντα τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Τύχωνος Troyanof, Ἄρχοντος Ἐκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τούς Ὁσιωτ. Εὐδόκιμον Ἱερομόναχον καί Βαρνάβαν Μοναχόν, Βατοπαιδινούς, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Σπυρίδωνος Τσαντίλη καί Λάμπρου Κιτσαρᾶ, Νομικῶν, Καθηγητῶν ἐν τῷ Δημοκριτείῳ Πανεπιστημίῳ Θράκης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Bülent Akarcalı, πρῴην Ὑπουργόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Διευθυντήν τῶν ἐνταῦθα Ἐκδόσεων «Ἱστός», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾷ ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά στελεχῶν τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρίας «Eureko». 
- Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ἀλέκογλου, Καθηγητοῦ, καί τοῦ 1ου Λυκείου Σπάρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Ρουμελιώτου, Καθηγητοῦ.

1 σχόλιο:

  1. Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη. Ἀμήν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails