________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/29/2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (27-29 Δεκεμβρίου 2013)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 24 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο κατ᾽οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Δεκεμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Κατ᾽αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 29ης ἰδίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Ἒκκλησιάσθη ἐπίσης ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Βασιλικῆς καί Γεωργίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά συγγενῶν καί οἰκείων αὐτοῦ, κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ ἐν Worcester Κολλεγίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί Γρηγόριον Λιέπουρην καί Δωρόθεον Κιούσην ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.  
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
- Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεβυτέρους κ. Martin Kmetec καί κ. Andrew Small, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Cengiz Aktar, Συγγραφέα, καί Tarık Tübem, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Betül Tanbay, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κουμπάρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Φωτεινῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Ἀσβεστᾶ, ἐκ Λέρου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τσεβίκ, Νυκτοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails