________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/08/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΙΒΑΛΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 7ης Δεκεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐκ τοῦ εἰς Ἀττάλειαν καί Μῦρα ταξιδίου Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Δεκεμβρίου. Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀγγελική Σχοιναράκη, Ἀντιδήμαρχος Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί οἰκείων αὐτῶν, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Καζακστάν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπίσης παρέστη ὅμιλος νέων ἐκ τοῦ Π.Σ.Ε., ἐκ Γενεύης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, διατελέσαντος Προέδρου τῆς Κοινότητος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος , Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Εὐδόκιμον, Πορφύριον καί Θεοφάνην, Βατοπαιδινούς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Λυμπεράκην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκλησίας, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ἀρχόντων «Ἅγιος Ἀνδρέας», μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐκδίκου κ. Θεοδώρου Μποζονέλη, ὑποβαλόντας ἐπί τοῦ ἐν Βερολίνῳ πραγματοποιηθέντος Συμποσίου περί Θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀρμόδιον Δρῖκον, Πρόεδρον τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Νεολαίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἐλευσῖνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Λάσκου καί Σωτηρίου Λιώρη, μελῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Παπαδοπούλου, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντωνίου Σαουλίδου, Γεωργίου Σιακᾶ καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Δούναβη. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, Νικόλαον Σῶζον καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Λευκωσίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Keiji Fukuda, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου. 
- Τήν ἔναρξιν τοῦ 4ου συνεδρίου νέων Ἐπιχειρηματιῶν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ İstanbul Kongre Merkezi, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου. 
- Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.

2 σχόλια:

 1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.10 Δεκεμβρίου 2013 - 5:59 μ.μ.

  Στον καλό φίλο Νίκο Μαγγίνα, εύχομαι για την εορτή του χρόνια πολλά, υγιεινά και καρποφόρα, ώστε με την χάρη και την ευλογία του Αγίου Νικολάου να συνεχίζει το εξαιρετικό του έργο, προβάλλοντας μέσα από τον φωτογραφικό του φάκο, την ζωή και την δράση της Μητρός Εκκλησίας, του Πατριάρχου μας, των συνεργατών του και όλης της Ρωμηοσύνης. Νίκο μου χρόνια πολλά και ευλογημένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.11 Δεκεμβρίου 2013 - 1:02 μ.μ.

  Άγιος Νικόλαος Τζιμπαλή. Ένας ιστορικός Ναός της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Ένας Ναός χτισμένος στην συνοικία Τζιμπαλή, δίπλα από το Φανάρι, η οποία πήρε το όνομά της από τον Οθωμανό Δερβίση Cebe ή Cub Ali. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου εμφανίζεται λίγα χρόνια μετά την Άλωση και ύστερα από την μετατροπή της Αγίας Θεοδοσίας σε Τζαμί. Ο Ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1716 γα να ξαναχτιστεί λίγα χρόνια μετά. Ο Ναός ανακαινίζεται και πάλι το 1838, ύστερα από εκτεταμένες καταστροφές πού υπέστη από τους Γενιτσάρους το 1821. Τις εργασίες ανέλαβε ο Κάλφας Χατζηνικολής Νικοταΐδης. Το 1920 χτίζεται το καμπαναριό το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στο Ναό, υπάρχει και το αγίασμα του Αγίου Χαραλάμπους.
  Σήμερα ο Ναός του Αγίου Νικολάου, είναι ανακαινισμένος, χάρη στις ενέργειες του Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου, καθώς και στην φροντίδα τόσο του Αρχιερατικώς Προϊσταμένου της περιφερείας Φαναρίου και Κερατίου Κόλπου Επισκόπου Συνάδων Διονυσίου, καθώς και των Μελών της Εφοροεπιτροπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails