________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/12/2013

O ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ "WORLD POLISY"

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Green Park πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Αἰδεσιμ. Χωροεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, ὑπό τόν τίτλον: «Οἱ καρποί τοῦ Διαλόγου» (Diyaloğun Meyveleri), ὁμιλήσας καταλλήλως. 
* * * 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Καρόλου Ταρίνα, ὁδηγοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ αὐτοκινήτου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Νίκαιαν τῆς Γαλλίας, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό, ἔνθα θά ὁμιλήσῃ κατά τό 6ον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ «World Policy». 
Τόν Παναγιώτατον προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γ’ τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σκουτάρεως Σερρῶν. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐμμανουήλ Γιαννιτσοπούλου, πρῴην Ἀρχικλητῆρος, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βύρωνος Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 12ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails