________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/18/2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 18ης Δεκεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας, ἐπισκεπτόμενος κατ’αὐτάς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἔσχε λίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Τόν Ἐξοχώτατον κ. Πρωθυπουργόν συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Mihály Varga, Ὑπουργός Οἰκονομίας, Zoltán Balog, Ὑπουργός Ἐνεργείας, καί János Hóvari, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί κλιμάκιον συνεργατῶν τοῦ Ἐξοχωτάτου. 
Κατά τήν συνάντησιν τῶν δύο ἀνδρῶν ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Θρόνου, διαρκείας 45 λεπτῶν, πρό τῆς ὁποίας ὁ Ἐξοχώτατος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐχαρίστησε τήν Α. Ἐξοχότητα διά τήν προστασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς καί τάς παρεχομένας διευκολύνσεις εἰς τόν ἐν αὐτῇ Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Οὑγγαρίαν καί τούς δεσμούς τῆς χώρας ταύτης μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, παρά τῆς ὁποίας, ὡς ἐτόνισεν, ἔλαβεν ὁ λαός αὐτῆς τήν Χριστιανικήν πίστιν, προσεκάλεσε δέ τόν Πατριάρχην ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐκ νέου τήν χώραν του τόν προσεχῆ Φεβρουάριον. 
Μετά τήν ἀνταλλαγήν δώρων ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἀνεχώρησεν, ἀποδοθεισῶν αὐτῷ τῶν προβλεπομένων τιμῶν. 
Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος, τό ἑσπέρας τῆς προηγουμένης, 17ης ἰδίου, παρέστη κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ νέου Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Οὑγγαρίας, τά ὁποῖα ἐτέλεσεν ὁ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργός καί οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί τῆς Τουρκίας, Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ κ. Ömer Çelik καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων κ. Egemen Bağış.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails