________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/17/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 17ης Σεπτεμβρίου, ἐτέλεσεν ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας - προσκυνητρίας Ἄννης Μ. Σακκουλίδου, τό γένος Πρεσβυτέρου Ἰωάννου Γαλάνη, καί διεβίβασεν εἰς τήν θυγατέρα τῆς ἀειμνήστου, Ἥβην, τά συλλυπητήρια καί τήν συμπάθειαν τῆς εἰς τό ἐξωτερικόν εὑρισκομένης Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἁδριανός, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί ἡ θυγάτηρ τῆς ἐκλιπούσης. 
* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γρηγορίου Παναγιωτίδου καί Μιχαήλ Χανούτογλου, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντιμ. Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη: Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Στυλιανῆς Σπυροπούλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ χωρίου Πυρᾶ, τῆς κατ᾽ αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας, τήν Τρίτην, 17ην Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails