________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς ἰδίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Γαλλίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Jacques Chirac, πρῴην Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τηγάνην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμφιλοχίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Παναγιωτίδην, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Νέων Ἐπιβατῶν Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Πολιτικῶν Ἐπιστημόνων (ΕΟΠΕ) Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Europe at the crossroads: Leadership, Challenges and State of Play», ἐν τῷ Ζαππείῳ Μεγάρῳ τῶν Ἀθηνῶν, μεταξύ 27ης καί 29ης Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θεοδώρου Μποτίνη καί Εὐδοξίας Κουτσαυτάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά: α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Φωτεινῆς Ἀθανασίου, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Τούμπας, τό Σάββατον, 28ην τ.μ., καί 
β) τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη καί τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Σταματοπούλου, Καθηγητοῦ Βαλκανικῆς & Ὕστερης Ὀθωμανικῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περί τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ 1955, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμφιθεάτρῳ «Σταῦρος Κουγιουμτζῆς», τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto França, Γεν. Προξένου τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Ritz - Carlton», τήν Παρασκευήν, 27ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ καί Βενετίας Μηνάογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 28ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά: 
α) τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Πέραν Εὐαγγελικῷ Ναῷ «Kreuzkirche» Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου, καί 
β) τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Πέτρου καί Γιαμούρ Ντιβαρτζῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἰωάννου Δ. Σπηλιώτου, Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς Ὀγκολογίας καί Περιτοναϊκῆς Κακοηθείας τοῦ Ἰατρικοῦ Διαβαλκανικοῦ Κέντρου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Καρκίνος: Ποιός εἶσαι, ποῦ ζεῖς, πῶς ζεῖς, πρόληψη καί ὁδηγίες γιά τήν καθημερινότητά μας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 27ην λήγοντος μηνός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails