________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/19/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριάρχικος Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 19ης Σεπτεμβρίου, εἰς τό τέλους τοῦ ὁποίου ἔψαλλεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους Εὐσταθίου Εὐγενίδου. 
* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριάρχικος Ἐπίτροπος ἐδέχθη: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν, Διευθυντήν τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης Νεανίδων, ἐντεῦθεν. Τόν Ἐντιμ. κ. Eşref Karabatak, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. İsmihan Orak, ἐντεῦθεν. Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Koç, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Τζανάκον, Ἱεροψάλτην, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἁδριανοῦ, κατά τήν δοθεῖσαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Sheraton ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 28ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails