________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/27/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 Σεπτεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Ἀποστόλου, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἀνθίμου, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Σεκερτζῆ, Στελέχους Ἐπιχειρήσεων, ἐκ Βόλου. 

- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστάσιον Τζῆκαν, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης «HELEXPO», μετά τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Ποζρικίδου, Παντελεήμονα Φιλιππίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καί Γεώργιον Καρανίκαν, Πρόεδρον τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου, καί τήν Εὐγεν. κ. Ζαχαρώ Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», μετά τῶν μελῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν ὡς ἄνω φορέων τῆς Συμπρωτευούσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Franco Magno Mazzotta, ἐκ Ρώμης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τό ἐν Ἀθήναις διοργανωθέν «3ον Πανελλήνιον Συνέδριον Ψηφιοποιήσεως Πολιτιστικῆς Κληρονομίας – Euromed 2019», μεταξύ 25ης καί 27ης Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails