________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/14/2019

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας καί Ἰταλίαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 14ης Σεπτεμβρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας διά νά τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, τήν βάπτισιν τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ.
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀέτιος Νικηφόρος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Του θά ἀναχωρήσῃ ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Ρώμην, διά νά παραστῇ ὡς κεντρικός ὁμιλητής εἰς τάς διοργανουμένας ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑταιρίας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν (Society for the Law of the Eastern Churches), ἧς Οὗτος τυγχάνει ἱδρυτικόν μέλος, ἐνῷ τήν 17ην ἰδίου θά συναντηθῇ διά μίαν εἰσέτι φοράν ἐν Βατικανῷ μετά τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. 
Ἐπίσης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά μεταβῇ ἐπισήμως εἰς Καλαβρίαν μεταξύ 18ης καί 20ῆς τ.μ..
Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails