________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/21/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019)

φώτο: Yani Kayakoparan


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

          Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολί­της Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐν­δόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, παρέστη συμπροσευ­χό­με­­νος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης Ὀκτωβρίου. Ὡσαύτως δέ καί ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωήλ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἰδίας, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἔψαλλεν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, Πριγκηποννήσων κυροῦ Συμεών καί Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ.

*    *    *

Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολί­της Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ὀκτωβρίου καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 20ῆς ἰδίου.

                                                          *    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριaρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον,
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν,
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιλαίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπὸ τήν ἡγε­σίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Καλιακούδα.
Τόν Ἐντιμολ. Δρα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνή­μονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Εὐγεν. κυρίαν Ἐλισάβετ Χαριτωνίδου-Κόβη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Κομβόπουλον, Καθηγητήν.

                                                *    *    *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τόν τίτλον “Avni Lifij-Çağının Yenisi”, ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı ἐκθέσεως τέχνης, συνδι­οργανουμένης ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Πανεπιστημίου Καλῶν Τεχνῶν Mimar Sinan, τήν Δευτέραν, 14ην Ὀκτωβρίου.
            Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά:
α) τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἱσπανίας δεξίωσιν παρατεθεῖσαν ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς χώρας, αὐθημερόν, καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Τουρκικῆς καί Ἰσλαμικῆς Τέχνης πραγ­ματοποιουμένης Διεθνοῦς Ἐκθέσεως ὑπό τόν τίτλον «Çin Geleneksel Güzel Sanatları», τήν Παρασκευήν, 18ην Ὀκτωβρίου.
          Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπὸ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενεί­ου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπό τόν τίτλον «Γένεση καί Ἐξέλιξη τοῦ Σύμπαντος στή Σύγχρονη Κοσμο­λο­γία - Ἀστερισμοί καί Ἑλληνική Μυθολογία», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails