________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/24/2019

"ΓΕΩΡΓΙΑ Β΄" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Πατριαρχική χοροστασία στον Άγιο Γεώργιο Πύλης Αδριανουπόλεως - φωτ. Αρχείου

ΑΓΙΩΤΑΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ Β’ 27/10 ἕως 3/11/2019

Σεπτῇ πατριαρχικῇ εὐλογίᾳ καὶ ἀδείᾳ ἡ Κοινότης ἡμῶν διοργανώνει διὰ δευτέραν συνεχῆ φορὰν θρησκευτικὰς καὶ πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ ἐφόρου καὶ προστάτου ἡμῶν, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Γεώργια Β’. Τὰ Γεώργια Β’ ὀργανώνονται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τῶν σεπτών καὶ χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, θέλουν δὲ διεξαχθῇ κατὰ τὸ κάτωθι πρόγραμμα.
v Κυριακὴ 27/10 ἐ.ἔ. εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὅστις ἠγαθύνθη νὰ παραστῇ, θέλει πραγματοποιηθῇ ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου «Ἅγιος Γεώργιος Ἐδιρνέκαπι».
v Πέμπτη 31/10 καὶ ὤραν 7:30 ἑσπερινὴν τελεσθήσεται ἱερὰ ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καὶ Θαυματουργῶν Ἀναργύρων.
v Παρασκευὴ 1/11 περὶ ὤραν 6ην ἀπογευματινὴν ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νοεμβρίου μηνός καὶ ἔκθεσις ἔργων ἁγιογραφίας τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Κοινότητος.
v Σάββατον 2/11, Μέγας Ἑσπερινὸς, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ὅστις ἠγαθύνθη ἵνα προστῇ τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ, μεθ’ ἁπάσης τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας. Ἐν συνεχείᾳ δὲ παρατεθήσεται πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἄγοντος τὴν 28ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτοῦ, δεξίωσις, ἥντινα θὰ εὐλογήσει καὶ θὰ τιμήσει διὰ τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας.
v Κυριακὴ 3/11 Πανηγυρικός Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Ἡγουμένου τῆς κατὰ Χάλκην Ἱερᾶς Πατραρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος.
v Τὸ ἑσπέρας τῆς αυτῆς ἡμέρας καὶ περὶ ὤραν 5ην ἑσπερινὴν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐν Πύλῃ Ἀδριανουπόλεως, τῇ 23ῃ Ὁκτωβρίου 2019 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails