________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/18/2019

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 800 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΕΡΒΙΑΣ

Φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

Ὁμιλία Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου ἐπί τῇ συμπληρώσει 800 ἐτῶν ἀπό τῆς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Σερβίας 
Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν Ὁμήγυρις, 
Λαέ τοῦ Θεοῦ, 
Ἡ σημερινή Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀνακαλεῖ εἰς τήν μνήμην ἡμῶν ἕτερον ἱερόν γεγονός πραγματοποιηθέν πρό 800 ἐτῶν ἐν τῇ πόλει τῶν δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ἡ εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Σερβίας χειροτονία τοῦ Ἁγίου Σάββα Νεμάνια, ὁ ὁποῖος διά τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτοῦ ζήλου παρέδωκεν ἀνόθευτον τήν διδασκαλίαν τῶν παγχρύσων στομάτων τοῦ Λόγου εἰς τούς ὁμοεθνεῖς του καί ἐγέννησεν αὐτούς ἐν Κυρίῳ. Περί τοῦ Ἁγίου Σάββα ἰσχύει ἐν προκειμένῳ τό ρηθέν ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου: Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχῃτε ἐν Χριστῷ, ἀλλ' οὐ πολλούς πατέρας• ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ Εὐαγγελίου ἐγώ γάρ ἡμᾶς ἐγέννησα (Α' Κορ. 4, 15-16).
Ολόκληρη η ομιλία στη συνέχεια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails