________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/18/2021

ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ


Μεγάτιμος δωρεὰ πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Σμύρνης 
Ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σμύρνης ἀνακοινώνει τὴν ὑπὸ τοῦ Ἐντιμοτάτου κυρίου Mehmet Bastiyali, ἐπιχειρηματίου, δωρεὰν ἑνὸς ἀκινήτου, ἐντὸς νεοδμήτου οἰκοδομῆς ἐπαγγελματικῶν στεγῶν, εἰς τὸ κέντρον τῆς Σμύρνης (εἰς τὴν περιοχὴν Alsancak τοῦ Δήμου Konak), παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου θὰ στεγάζωνται, ἐν τοῖς ἐφεξῆς, τὸ Γραφεῖον τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης καὶ αἱ Ὑπηρεσίαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης, προβάντος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastiyali, καὶ εἰς τὸν ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις πλήρη ἐξοπλισμὸν τῶν χώρων τούτων. 
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σμύρνης καὶ ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς κ. Βαρθολομαῖος ἐκφράζουν δημοσίᾳ τὰς πλέον θερμὰς εὐχαριστίας καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην των πρὸς τὸν Ἐντιμότατον κ. Mehmet Bastiyali καὶ τὴν οἰκογένειάν του, διὰ τὴν μεγάτιμον ταύτην δωρεάν, ἐπιφυλασσόμενοι ἵνα, μετὰ τὸ λῆξιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τιμήσουν διὰ τῆς προσηκούσης ἐπισήμου τελετῆς τὸν μέγαν τοῦτον εὐεργέτην τῆς Τοπικῆς τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησίας, διαπύρως δὲ προσεύχονται πρὸς τὸν ἐπουράνιον Θεόν, ὅπως χαρίζηται αὐτῷ πανοικὶ ὑγιείαν κατ’ ἄμφω καὶ ἀνταποδίδῃ ἑκατονταπλασίονα τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. 
Ἐν κατακλεῖδι, καθηκόντως ἀνακοινώνουν ὅτι ἥ τε Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καὶ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, λαβόντες γνῶσιν, ἐν συνεδρίᾳ συνοδικῇ, ἐκ σχετικῆς ἐκθέσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τῆς μεγατίμου ταύτης δωρεᾶς, ἐξέφρασαν δι’ ἐπισήμων σεπτῶν Πατριαρχικῶν καὶ Συνοδικῶν Γραμμάτων τὴν ἱκανοποίησιν καὶ τὴν εὐαρέσκειάν των πρὸς τὸν μέγαν τοῦτον εὐεργέτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης.

1 σχόλιο:

  1. Ακατάληπτε!!...Κύριε.. δόξα σοι!!
    Ιδού η..αθορύβως παρ ανθρώποις εργαζομένη χείρα του Ποιητού.!
    Κύριος ωκονομησεν και επεδαψίλευσεν!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails