________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/13/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Νοεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 13ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐκ Σαντορίνης. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόμου, Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου, πρῴην Αὐστρίας Χρυσοστόμου, πρῴην Περιστερίου Χρυσοστόμου καί Σύμης Χρυσοστόμου. Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 13ης τ.μ., ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Φιλομηλίου κ. Ἠλίαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀρθοδόξου Ἀλβανικῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Σικάγου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Vladimir Voloshen, μεθ’ ὁμίλου ἑλληνορρύθμων Οὐκρανῶν Κληρικῶν, ἐξ Ἰταλίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλον, Ἐπ. Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου Ἀναστασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τήν Τρίτην, 12ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Εὐσταθίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Βρεττοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails