________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/17/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17 Νοεμβρίου 2019)

Ο Πατριάρχης συμπροσευχόμενος κατά την Θ. Λειτουργία της Κυριακής 17 Νοεμβρίου
στον Πατριαρχικό Ναό - φωτ. Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς τάς Χώρας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τά Χρυσοβέργεια καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Καραγιάννη, Συγγραφέως, ὑπό τόν τίτλον «Αἰμίλιος Κομβόπουλος. Ρωμιός Ἐρασιτέχνης Ἠθοποιός καί Σκηνοθέτης», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς, τόν τιμηθέντα καί τούς οἰκείους αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης τ.μ., παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας πρός τούς πολυπληθεῖς πιστούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γεωργίας, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ν. Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Λαγογιάννη, ἐκ τῆς Ὁμάδος Ὑδατοσφαιρίσεως «Α. Ε. Κ.», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μιχαλόπουλον, καί ἐκ τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου «Argo Travel Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Φυτίλη. 
* * * 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατροῦ, ἐπίδώσαντος Αὐτῷ τήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἰασίου ὑποβληθεῖσαν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Sfântul Paisie Velicikovski – înnoitor al vieţii monahale şi organizator al slujiirii liturgice. Influenţele operei sale în Bisericile Slave, Greaca şi Română» (Ὁ Ἅγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ἀνακαινιστής τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί ἀναδιοργανωτής τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Ἡ ἐπιρροή του εἰς τήν Σλαβικήν, Ἑλληνικήν καί Ρουμανικήν Ἐκκλησίαν), καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀρετάκη, ὁδηγοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Χριστοδουλάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσαμασιώτου, ἐκ Κατερίνης.            
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας, Καθηγητρίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Αἰμίλιον Κομβόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐντεῦθεν, καί Διονύσιον Λεϊμονῆν, Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Παυλίδου, ἐκ Βόλου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Volodymir Puzirko, Διπλωμάτην, ἐξ Οὐκρανίας. 
- Τούς Μουσικολ. κ.κ. Δημήτριον Σκρέκαν, Διδάκτορα Βυζαντινῆς Φιλολογίας - Ἐρευνητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Δυτικοῦ Λονδίνου, καί Βασίλειον Μαρούδαν, Μηχανολόγον – Μηχανικόν, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Wood Green, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τό συνδιοργανωθέν ἐν Βατικανῷ ὑπό τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν «Interfaith Alliance», «Pontifical Academy of Social Sciences» καί «Child Dignity Alliance» Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Promoting Digital Child Dignity from Concept to Action», τήν Πέμπτην, 14ην Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails