________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/24/2019

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΕΛΕΣΕ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, κατά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλίου. 
Η Θ. Λειτουργία τελέστηκε στην ουκρανική γλώσσα και εκκλησιάστηκε η Ουκρανική Παροικία της Πόλης.
Παρέστησαν ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία και ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Πατριάρχης τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της γενοκτονίας του Μεγάλου Λιμού της Ουκρανίας, του λεγομένου «Γολοντομόρ», επί τη 86η επετείω αυτού (1932-1933).
Ο Πατριάρχης μίλησε καταλλήλως για την θλιβερή επέτειο, εκφράζοντας το αμέριστο ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας προς τον Ουκρανικό λαό.Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Το στοργικό ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για όλα τα τέκνα της, ανεξαρτήτως καταγωγής, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, όπου, παρουσία της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Τουρκία και της Ουκρανικής Παροικίας της Πόλεως και της Προύσας, τελέστηκε Ι.Μνημόσυνο, με αφορμή την 86η επέτειο του “Χολοντομόρ”, της προκληθείσας επισιτιστικής κρίσεως στην Ουκρανία, από την οποία χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την πείνα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής. 


Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, και ιδιαιτέρως προς τα μέλη της Ουκρανικής Κοινότητας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
“Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου του Σταυρού και της μαρτυρίας της Αναστάσεως, εν τη αδιασπάστω αυτών ενότητι. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή, την οποίαν δίδει διά τον σταυροαναστάσιμον χαρακτήρα της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος και πνευματικός ημών Πατήρ Μελίτων: «Γνώριμοι είναι εις την εσταυρωμένην Εκκλησίαν οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι μάστιγες, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος και η χολή μετά όξους και η λόγχη ... Ο Σταυρός είναι δικός της. Της Μεγάλης Εκκλησίας. Το πρώτον και το ύστατον, το μέγιστον προνόμιόν της. Θεού δύναμις και Θεού σοφία. Εις την όλην αυτήν συμφωνίαν της Σταυρώσεως και συσταρώσεως, μία μόνον παραφωνία υψούται από της εσταυρωμένης Εκκλησίας: ῾Ου τετέλεσται᾿... Διότι εδώ ουδέποτε επιστεύσαμεν εις την ισχύν του θανάτου, αλλά πάντοτε εις την αλήθειαν της Αναστάσεως. Εν τη Μεγάλη Εκκλησία, ο Επιτάφιος δεν είναι θρήνος, αλλά προεόρτια της Αναστάσεως» Αι συγκυρίαι και αι ιστορικαί περιπέτειαι ωδήγησαν υμάς, προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, εις την Πόλιν ημών, ή αλλαχού εις την Τουρκίαν. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενδιαφέρεται και φροντίζει διά την πνευματικήν και λειτουργικήν σας ζωήν και διά την κατά Χριστόν διαποίμανσίν σας”. 


Υπενθυμίζεται, ότι ο Ι.Ναός του Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, με μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας, έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση της Ουκρανικής Παροικίας της Πόλεως. Για τον λόγο αυτό, ο Παναγιώτατος, εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, Επίσκοπο Αλικαρνασσού κ. Αδριανό, ο οποίος έχει στην εποπτεία του τον Ι.Ναό αυτό, και στον π. Χαραλάμπη Νίτσεφ, ιερατικώς υπεύθυνο για την Ουκρανική Κοινότητα, για την αγάπη και το πνευματικό ενδιαφέρον που δείχνουν προς αυτήν. 
Σε άλλο σημείο της ομιλία του ο Πατριάρχης ανέφερε: 
“Τιμώμεν σήμερον την 86ην επέτειον του Χολοντομόρ, και τελούμεν ευλαβώς το μνημόσυνον των τραγικών θυμάτων της απανθρώπου ταύτης γενοκτονικής πράξεως του σταλινικού καθεστώτος κατά του λαού της Ουκρανίας. Ασύλληπτος αριθμός Ουκρανών πολιτών, παιδίων, ανδρών και γυναικών, απεβίωσαν από πείναν και εξάντλησιν, αμέτρητοι εξετελέσθησαν, επειδή ηγωνίζοντο διά την διάσωσιν της ταυτότητός των ως έθνους, διά την γλώσσαν των και τον πολιτισμόν των. Δυστυχώς, το κακόν συνεχίζει την ζοφεράν και κασταστροφικήν αυτού δράσιν εις τον κόσμον. Χρέος όλων ημών είναι να αγωνιζώμεθα εναντίον του κακού και διά την επικράτησιν του αγαθού, με κραταιάν την πεποίθησιν και βεβαίαν την πίστιν ότι την ιστορίαν δεν κατευθύνουν οι Ηρώδαι και οι δυνάσται, αλλά ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης”. 


Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπακούοντας στα θεία προστάγματα, αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την προστασίαν του κατ᾿ εικόνα και καθ᾿ ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου. 
“Δεν διαχωρίζει η Μεγάλη Εκκλησία και η αγάπη της, μεταξύ ημετέρων και ξένων, δεν αγνοεί, εν ονόματι της λειτουργικής και πνευματικής αποστολής της, την εντολήν της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον πάσχοντα, τον πεινώντα, τον εν φυλακή, τον γυμνόν, τον περιπεσόντα εις τους ποικιλωνύμους ληστάς, πολλοί εκ των οποίων σήμερον λυμαίνονται τας ψυχάς των ανθρώπων, δεν αντιπαρέρχεται, όπως ο ιερεύς και ο Λευίτης της παραβολής, τον εν ανάγκαις, αλλά επιχέει «έλαιον και οίνον» επί τας πληγάς[…] 
Εν τω πνεύματι τούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απεφάσισε να χορηγήση Αυτοκεφαλίαν εις τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού, ώστε ούτος να οργανώνη τα κατ᾿ αυτόν επί τη βάσει των κανόνων της Εκκλησίας και των παραδόσεών του, με σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν και εν κοινωνία μετ᾿ αυτής και με τας λοιπάς ορθοδόξους Εκκλησίας. Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ευδοκήση, να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης, ώστε να δίδωμεν άπαντες εν ενί στόματι και μια καρδία την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, εις ένα κόσμον, ο οποίος τυρβάζεται περί πολλά και αγνοεί το «εν, ου εστι χρεία»”. 


Αμέσως μετά μίλησε ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κ.Andrii Sybiha, ο οποίος, αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο για την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε για τα θύματα του “Χολοντομόρ”, αναφέρθηκε στα δραματικά ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης. 
Εκκλησιάστηκαν, από το Ι. Βήμα, ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας και ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός. Παρέστησαν, εκτός από τον προαναφερθέντα Πρέσβη της Ουκρανίας στην Άγκυρα, ο Γενικός Πρόξενος της ίδιας χώρας στην Πόλη κ.Oleksandr Gaman, καθώς και οι Γενικοί Πρόξενοι του Καναδά Brahim Achtoutal, της Μολδαβίας Alexandru Prigorschi, και της Πολωνίας Joanna Pilecka, αλλά και πλήθος πιστών από την Ουκρανική Παροικία και την Ομογένεια της Πόλεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails