________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/21/2019

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ (ΒΙΝΤΕΟ)


Επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Πέραν, τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τέλεσε και την εις διάκονον χειροτονία του θεολόγου κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, από την Ίμβρο.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ταλλιαδούρου, Θεολόγου, ἐξ Ἴμβρου, μετονομάσας αὐτόν εἰς Νικηφόρον. 
Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Ὁσιώτ. Moναχός κ. Κοσμᾶς Σιμωνοπετρίτης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Τράλλεων κ. Βενιαμίν, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τά μέλη τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Βουλευτοῦ κ. Σάββα Ἀναστασιάδου, ὁ Ἐξοχ. Βουλευτής κ. Κωνστανῖνος Γκιουλέκας, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρῆστος Διάμεσης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1959, 1969 καί 1979, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Κρήτης καί ἐξ Ἀμερικῆς. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τόν Ἐντιμολ. Δρα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δικηγόρον - Κανονολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγεισῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. 
Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καθώς καί εἰς τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτῆς, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τόν νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τούς ὑψηλούς ἐκπροσώπους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί τούς Ἄρχοντας ἐξ Ἀμερικῆς, καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος ἐξέφρασε τάς υἱϊκας αὐτοῦ εὐχαριστίας ὡς καί τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμήν τῆς χειροτονίας του ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσί κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails