________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/11/2019

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΜ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ  ΠΕΡΑΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ ἀγγελίᾳ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου Ἀναστα­σιάδου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, Περιφερείας Τατα­ού­­λων, ἐγκρατοῦς μουσικοῦ, καλλιφώνου λειτουργοῦ τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἱερο­ψάλ­του ἐπὶ δεκατίας ἐνταῦθα καὶ ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, παλαιοτάτου δὲ μέλους τοῦ Συν­δέσμου μας καὶ τῆς χορῳδίας αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν λαμπρῶν ἡμερῶν τῶν Ἀρχόντων Πρωτο­ψαλτῶν Πρίγγου καὶ Στανίτσα, τὸ Δι­οικητικὸν Συμβού­λιον αὐτοῦ συνῆλθεν ­κτά­κτως καὶ ἀπεφάσι­σεν ὁμο­φώνως ὅπως:
1ον Ἐκπροσωπηθῇ καταλλήλως εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ κοιμηθέντος κληρικοῦ,
2ον Διαβι­βάσῃ τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλ­τικοῦ κό­σμου τῆς Πό­λεώς μας πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ προσφιλεῖς τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τὴν Ἔντιμον Ἐπιτρο­πὴν τῆς Κοινό­τητος Φερίκιοϊ,
3ον Τιμήσῃ τὸν πολυσέβαστον νεκρὸν διὰ τῆς καταθέσεως στεφάνου ἀνθέων,
4ον Καταβάλῃ εἰς μνήμην αὐτοῦ χρηματικὸν ποσὸν εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Φιλοπτώ­χου Ἀδελφότητος Κυριῶν Φερίκιοϊ,
5ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον.
Ἐν Πέραν, τῇ 10ῃ Νοεμβρίου 2019.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails